Jabuka kao službeno voće

Jabuka je službeno voće Rhode Islanda, New Yorka, Washingtona i West Virginije.

Nađite nas na Facebooku